‘There’s no harm in hoping for the best as long as you’re prepared for the worst’    – Stephen King       BHV - Incompany Emergency First Responder. Legally recognized (ISO-17024 standardized) and: affordable!  First aid, fire & evacuation: BHV is required by law for all companies with employees (With a minimum of 1 employee). Every company has a general duty of care, in the sense that it must ensure the safety and health of its visitors, customers and employees. The number of employees that you have to train as a company Emergency First Responder depends on the risks in your company. This is determined on the basis of a Risk Inventory and Evaluation (RI&E). In small businesses it is allowed for an employer to be the EFR himself.  BHV - bedrijfshulpverlening. Wettelijk erkend (met ISO-17024 standard) en: betaalbaar! EHBO, brand & ontruiming: BHV is wettelijk verplicht voor alle bedrijven met medewerkers (al bij 1 medewerker). Iedere onderneming heeft een algemene zorgplicht, in de zin dat deze moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn bezoekers, klanten en werknemers. Het aantal medewerkers dat je moet opleiden als bedrijfshulpverlener is afhankelijk van de risico’s in jouw onderneming. Dit wordt bepaald aan de hand van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In kleine ondernemingen is het toegestaan dat een werkgever zelf de bhv’er is.        

WIJ HEBBEN EEN LANDELIJKE DEKKING, INCOMPANY TRAINING IN GEHEEL NEDERLAND.

  1. Quality, in accordance with legislation (with ISO standard), - Kwaliteit, conform wetgeving (met ISO-normering),

  1. A realistic, professional & positive practice & learning experience, - Een realistisch, professioneel & positief leer & oefen moment,

  2. AFFORDABLE! - BETAALBAAR!


For example: with six participants, regardless of location (we do not charge travel costs within the Netherlands), the costs per person are, in 2022 only 235 euros per person.

Theory, practice and exam incl. All training materials.

You will receive a legally approved certificate with a validity of 1 year, if desired you will also receive a pass.

Bijvoorbeeld: bij zes deelnemers, ongeacht de locatie (wij rekenen geen reiskosten binnen Nederland) zijn de kosten in 2021 per persoon slechts 235 euro per persoon.

Theorie, praktijk en examen incl. alle training materialen.

U ontvangt een wettelijk goedgekeurd certificaat met geldigheidsduur van 1 jaar, desgewenst ontvangt u ook een pas.